Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Technické školky

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Technické školky

https://technicke-skolky.cz/o-projektu/#obsah

 20190927_083750.jpg               20190927_080525.jpg

všechny fotky z projektového dne jsou na Rajčeti (přístupy obdržíte u třídních učitelek)

 

Stručný popis realizovaného projektového dne27.9.2019 , stručný popis průběhu přípravy, reflexe využitých metod a vlivu na výsledky dětí.

Průběh přípravy (pedagog + odborník) – 2 hod. (datum osobního setkání v MŠ: 4.9.2019) 

Společné naplánování průběhu projektového dne v MŠ pedagoga a odborníka z praxe.

 • Příprava výchovně vzd. činnosti, příprava informací, které budou dětem předány, metody pracovních činností, příprava plánu praktických činností při návštěvě v MŠ.

Průběh projektového dne 27.9.2019:

 • Příchod odborníků na polytechnickou výchovu
 • Prezentace průběhu projektového ve třídě dětem. Paní učitelka seznámila děti s bezpečností při práci s nářadím, s kterým budou pracovat.
 • Následovala ukázka nářadí a povídání s odborníky – předání informací dětem o nářadí, se kterým budou pracovat (pilky, brusné papíry, akuvrtačky).
 • Ukázka nářadí, popis jak správně s nářadím zacházet. Dbát na bezpečnost.
 • Děti se rozestoupily na své pracovní místo u pracovních stolů, byly jim rozdány pomůcky (balsová prkénka 10 mm, šablony, tužky). Odborníci a paní učitelka pomáhali radou a drobnou dopomocí dětem.

Činnosti, do kterých se děti zapojily praktickou formou:

 • Děti si obkreslily podle šablony palubu a kajutu na balsová prkénka.
 • Lupénkovou pilkou vyřezaly oba předkreslené tvary, smirkovým papírem obrousily do hladka.
 • Po vyřezání slepily oba tvary disperzním lepidlem k sobě.
 • Připravily si plachtu a vlajku z tvrdého papíru a barevnými fixy vyzdobily.
 • Pomocí akuvrtačky a vrtáku 3 mm si vyvrtali otvory na stěžeň (špejli) a plachtu.
 • Samostatně pak navlékly plachtu na stěžeň a přilepily vlajku a vrchol stěžně.
 • Stěžeň ukotvily do paluby a přilepily. Celý model pak vyzdobily fixy.
 • Na závěr si uklidili pomocí smetáčku a lopatky své pracovní místo.

Praktický výstup projektového dne: děti samostatně pracovaly s nářadím, učily se zručnosti a technickému myšlení

Reflexe využitých metod a vlivu na výsledky dětí:

Společně s odborníky z praxe jsme se shodli na tom, že děti získaly nové dovednosti při práci s nářadím.

Zhodnocení použitých metod výuky :

 • vysvětlování (výklad) -  děti byly vedeny k pochopení a osvojení si jádra sdělení a se zaujetím poslouchaly o používaném nářadí a o způsobu práce s ním.
 • rozhovor – použitý řízený rozhovor – dětem byly podávány otázky, na které děti odpovídaly, ale také volný rozhovor, kdy odborník či učitelka odpovídaly dětem na jejich dotazy - děti téma velice zaujalo a ptaly se převážně na názvy nářadí a použité materiály.
 • názorně-demonstrační metody - předvádění (demonstrace) – dětem bylo zprostředkováno prostřednictvím smyslových receptorů zapojit vjemy a prožitky, pozorování – děti velice zajímalo, jak se pracuje s jednotlivým dílenským nářadím. Předvádění odborníka jak pracuje dílenským nářadím a jaké ochranné pomůcky používá, děti zaujalo. A umožnilo také děti seznamovat s jevy, které jsou při jejich přímé zkušenosti nebezpečné (např. řezání, broušení, zatloukání), na jehož základě se děti učily pracovní postupy pozorovat, zpřesňovat vnímání a vyvozovat závěry ze zjištěných faktů.
 • hmatové a další podněty k jejich praktické činnosti – učitelka vedla pohyby dětí při řezání, zatloukání
 • dovednostně-praktické metody - napodobováním přebíraly děti určité způsoby zacházení,  manipulování a experimentování umožnilo dětem s nářadím a materiály samostatné manipulovat hledat, zkoušení a objevování svých smyslů a děti činnosti vykonávaly se zaujetím.
 • aktivizující metody – učitelka vedla děti k řešení problémů situační metodou (řešením problému vycházejícího z reálného pracovního postupu), inscenační metodou se děti staly účastníky edukačního procesu a byly sami aktéry pracovních postupů, didaktické hry - hry s lodičkami, které si vyrobily, byly spjaté s rozvojem manipulačních dovedností, přizpůsobené pedagogickým cílům a byly v rámci projektu velice účinné.

Zhodnocení použitých forem výuky:

 • hromadná forma výuky – byla vhodně použita při motivaci, rozhovoru, ale i při didaktických hrách
 • individuální forma výuky – realizována při vzdělávací nabídce a plnění určitých úkolů s učitelkou či odborníkem při situacích a úkolech, které to vyžadovaly
 • forma spontánních aktivit – byla velice vhodně zvolena při volných hrách se zapojením odborníka a jeho odborným výkladem.

Celkově lze říci, že děti téma velice zaujalo, bylo pro ně zpestřením běžného života v mateřské škole.